Søgeord
Region
Kommune
Stillinger
 

Trællerupskolen søger:
Tornemark Dagskole søger:
Skibet Skole søger:

 

 

BØGESKOVSKOLEN

2 LÆRERE TIL TIDSBEGRÆNSEDE STILLINGER

To lærere søges til Bøgeskovskolen i Bjerringbro – tidsbegrænsede stillinger.

Da Bøgeskovskolens to bibliotekarer skal videreuddannes, søger vi to lærere på fuld tid i perioden 16. februar 2015 til 27. marts 2015.

Den ene stilling er på mellemtrinnet, hvor man udover 5 bibliotekstimer underviser i musik (8 lektioner), matematik og engelsk i 4. klasse og valgfaget musik, drama og musical i udskolingen.

Den anden stilling er i udskolingen, hvor man udover 5 bibliotekstimer underviser i dansk, engelsk, historie, kristendomskundskab og samfundskundskab på 8. årgang samt engelsk på 7. årgang.

Bøgeskovskolen er en skole med 0. – 9. klasse. Vi er afdelingsopdelt og organiseret i selvstyrende enheder. Det indebærer, at en lærer på skolen skal finde det givende og interessant at have direkte indflydelse på de processer og arbejdssituationer, der knytter sig til undervisningen – herunder også de økonomiske.

Du skal være indstillet på at indgå i et forpligtende samarbejde og deltage i prioriteringsdiskussioner med den bedste undervisning for øje.

Vi er en skole, der prioriterer anvendelsen af IT højt, hvilket indebærer, at vi på udvalgte områder ønsker at skabe best practice i integration af IT i undervisningen.

I skolens udskolingsafdeling har alle elever deres egen PC med i skole og den anvendes som almindeligt redskab i undervisningen. 

Som lærer på skolen tildeles du en bærbar pc som din personlige fleksible arbejdsplads.

Se i øvrigt mere om skolen her www.bogeskovskolen.dk 

Yderligere oplysninger ved skoleleder Søren Thomsen eller pæd. afdelingsledere Gert Pedersen (mellemtrin) og Michael Jensen (udskoling) på telefon 87 51 54 00

Ansøgere bedes tilkendegive hvilken stilling de er ansøger til eller om det er begge stillinger.

Løn- og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst.

Ansøgningsfrist den 23. januar 2015 kl. 12.00
Der forventes ansættelsessamtaler kort herefter.

Samtaleformen aftales nærmere og kan gennemføres over telefonen.

Ansøgning sendes pr. mail til: skole.boegeskov@remove-this.viborg.dk

Skriv venligst i ansøgningen, at stillingsannoncen blev set på skolejobs.dk