Søgeord
Region
Kommune
Stillinger
 

Vallerødskolen søger:
Havdrup Skole søger:
Skottegårdsskolen søger:

 

 

UU VIBORG

UU-VEJLEDER

Ungdommens uddannelsesvejledning Viborg (UU Viborg) søger 2 vejledere i midlertidige ansættelser:

  • 1 vejleder på fuld tid i et års ansættelse - stillingen ønskes besat den 1. september 2014
  • 1 vejleder på fuld tid i tidsbegrænset ansættelse - stillingen ønskes besat fra den 1. august 2014 til den 30. juni 2016. Sidstnævnte ansættelse oprettes under forudsætning af endelig projektiværksættelse


Vejledningsopgaverne tager udgangspunkt i ”Lov om vejledning om uddannelse og erhverv” og som UU vejleder i UU Viborg arbejder du i et team.
I forbindelse med ændringer i den eksisterende lovgivning tilrettelægges aktuelt en omorganisering tilpasset ændringerne i lovgivningen.

Funktioner:

  • grundskolevejledning
  • primær vejledning i overgange mellem grundskole og ungdomsuddannelse og ved risiko for frafald
  • vejledning af unge 18 – 25 årige
  • vejledningen omfatter bl.a. kollektiv vejledning, gruppevejledning, udarbejdelse af uddannelsesplaner, vurdering af uddannelsesparathed, information om og koordinering af introduktions-, praktik- og brobygningsforløb samt tilmeldinger til ungdomsuddannelser, samarbejde med grundskoleområdet om orientering om uddannelse og job
  • vejledningen har fokus på de unge, som uden en særlig vejledningsindsats har eller vil få vanskeligheder ved at vælge, påbegynde eller gennemføre en uddannelse eller vælge et erhverv
  • indsatsen vil foregå i tæt samarbejde med skoler, ungdomsuddannelsesinstitutioner, jobcenter og erhvervsliv for at sikre den helhedsorienterede indsats