Søgeord
Region
Kommune
Stillinger
 

Skole og dagtilbud Distrikt Øst søger:
Furesø ADHD- og Autismecenter søger:
Christianshavns Skole søger:

 

 

FREDERICIA KOMMUNE

LÆRER TIL MATEMATIK, FYSIK, KEMI, MM. / ROTATIONSPROJEKT

Som jobrotationsvikar vil du få mulighed for at vikariere for lærere på flere forskellige klassetrin og matrikler. Den fagkombination vi søger her, er indenfor matematik og naturfag, som omfatter fysik, kemi, biologi og geografi. Fagkombinationen kan dog også omfatte andre fag.
 
For at komme i betragtning som jobrotationsvikar skal du, i henhold til lovgivningen, have minimum 26 ugers forudgående ledighed fra det tidspunkt, du starter i vikariatet. Din a-kasse vil kunne svare på, om du er i målgruppen eller fra, hvilket tidspunkt du kommer i målgruppen. Dokumentationen vedhæftes din ansøgning.
 
Arbejdet med inklusion er en helt central opgave, ikke bare i Fredericia, men i hele landet. Inklusionsbestræbelsen handler i bund og grund om, at alle børn skal opleve at være aktive deltagere i fællesskabet, både i dagtilbud og i skole.
 
Derfor får en rigtig stor del af vores medarbejdere over de kommende år mulighed for at blive efteruddannet.
 
Der er allerede ved at blive ansat et antal vikarer for de faste medarbejdere, som skal på uddannelse i skoleåret 2015/2016 fra d. 14. september 2015. Det kan dog vise sig at vi får brug for flere. Under alle omstændigheder vil Fredericia Kommune løbende have brug for yderligere vikarer til dette skoleår. En vikar i et jobrotationsprojekt kan maksimalt være ansat i 6 måneder.
 
Din ansøgning til denne stilling vil derfor blive registreret i en pulje, og du vil have mulighed for at blive kontaktet, når der opstår behov for en lærervikar.  Én gang pr. måned vil du få en mail, hvorved du har mulighed for at afmelde dig puljen, hvis din ansøgning ikke længere er relevant.
 
Fredericia Kommune har været igennem en større skolestrukturændring

Vi har nu 4 folkeskoler, en specialskole og et 10. klassecenter:

  • Erritsø Fællesskole
  • Fjordbakkeskolen
  • Frederiksodde Skole (specialskole)
  • Kirstinebjergskolen
  • Ullerup Bæk Skolen
  • 10’ende


Du kan læse mere om skolerne via www.fredericia.dk.
  
Det er kendetegnende for Skolevæsenet i Fredericia Kommune, at der gennem en lang årrække er arbejdet målrettet med indsatsområder, som skaber en fælles udvikling ud fra politisk fastsatte mål.
 
Det er vigtigt for os, at du er indstillet på at gå engageret og udviklingsorienteret ind i opgaven.
 
Vil du vide mere:

Du er velkommen til at kontakte de enkelte skoler for yderligere oplysninger.
 
Erritsø Fællesskole
Distriktsskoleleder Anders Axø, anders.axo@remove-this.fredericia.dk, tlf. 41174420

Fjordbakkeskolen
Distriktsskoleleder Børge Norup, borge.norup@remove-this.fredericia.dk, tlf. 22862483

Frederiksodde Skole
Afdelingsskoleleder Jan Møller-Iversen, jan.moller-iversen@remove-this.fredericia.dk, tlf. 25345812

Kirstinebjergskolen
Afdelingsskoleleder Jan Dupont Mathiasen, jan.mathiasen@remove-this.fredericia.dk, tlf. 25105532

Ullerup Bæk Skolen
Afdelingsleder Glenn Ullerup, glenn.ullerup@fredericia.dk, tlf. 72105822

10’ende
Skoleleder Søren Pedersen, soren.pedersen@remove-this.fredericia.dk,  tlf. 72105691

Løn- og ansættelsesforhold


I henhold til gældende overenskomst.
 
Der er tale om fuldtidsstillinger i perioden 14. september 2015 – 8. januar 2016.
 
Der varsles ferie til afvikling i uge 42 (efterårsferien 12. – 16. oktober 2015) samt juleferien ( 24. december 2015 – 1. januar 2016).
 
Ferie afholdes efter gældende regler, for egne optjente feriepenge eller uden løn.
 
Det tidsbegrænsede ansættelsesforhold udløber uden yderligere varsel.
 
Fredericia Kommune indhenter børneattest på ansatte, der som led i ansættelsen har en direkte kontakt med børn under 15 år.
 
Send ansøgning online

Fredericia Kommune benytter et elektronisk rekrutteringssystem. Du opfordres til at sende din ansøgning, eksamensbevis samt dokumentation for 26 ugers ledighed online.
 
Læs mere om onlineansøgning via www.fredericia.dk

Ansættelsessamtaler afholdes løbende, når der er behov for en vikar.

Ansøgningsfrist løbende

SEND ANSØGNING

Skriv venligst i ansøgningen, at stillingsannoncen blev set på skolejobs.dk