Søgeord
Region
Kommune
Stillinger
 

Stenløse Privatskole søger:
Børne- og Familiehuset søger:
Vinderød Privatskole søger:

 

 

KIRSTINEBJERGSKOLEN

LÆRERE

 • Vil du i praksis være med til at skabe en skole baseret på klare visioner, værdier og tydelig pædagogisk profil?
 • Har du personlighed, engagement, hjertet på rette sted og lyst til at være sammen med børn/unge?
 • Har du lyst til og mod på at blive kollega og medarbejder på en skole i bevægelse med nøgleord som teamsamarbejde, fleksibilitet og arbejde med inklusion i praksis?
 • Vil du være en del af en stærk faglig medarbejdergruppe?

 
Fredericia Kommune har været igennem en skolestrukturændring i 2013, således at vi nu har 4 folkeskoler, en specialskole og et 10. klassescenter.
 
Det er kendetegnende for skolerne, at de har klare visioner, tydelige værdier og målrettede indsatser.
 
Skolerne er med i et stort skoleudviklingstiltag omkring læringsledelse med Aalborg Universitet (LSP); støttet af A. P. Møller fonden.
 
Kirstinebjergskolen
Skolen består af 4 afdelinger: Basisskoler på Bøgeskovvej (ca. 165 elever), Høgevej (ca. 580 elever) og Indre Ringvej (ca. 520 elever) samt overbygningsskolen på Havepladsvej (ca. 520 elever)
 
Nøgleordene i Kirstinebjergskolens værdier er:

 • Læring
 • Fællesskab
 • Lyst
 • Ansvar 


Vi søger 5 engagerede og udviklingsorienterede lærere og børnehaveklasseleder til:
 
Afd. Bøgeskovvej 1 stilling:

 • Børnehaveklasseleder

 
Afd. Høgevej 1 stilling:

 • Indskoling/mellemtrin med flg. fag: Specialpædagogik.

 
Afd. Havepladsvej 3 stillinger:

 • Udskolingen med flg. fag: dansk som andet sprog, AKT, idræt, hjemkundskab, fysik/kemi, geografi, biologi, samfundsfag, historie, kristendom, håndværk/design og værkstedsfag.

 
Vi er en linjeskole som udbyder følgende linjer:

 • Sport & Adventure
 • Design & Teknik
 • Art & Udtryk
 • Sprog & Globalisering
 • Natur & Science


Den enkelte linje toner de andre fag, så der skabes sammenhæng mellem linjevalget og folkeskolens fag.   

Vil du vide mere
Afd. Bøgeskovvej - kontakt afdelingsskoleleder Jan Mathiasen, 7210 5112.
Afd. Høgevej - kontakt afdelingsskoleleder Tina Möglich, 7210 6441.
Afd. Havepladsvej - kontakt afdelingsskoleleder John Agerholm, 7210 6228. 

Læs mere på skolens hjemmeside http://fredericia2.skoleporten.dk/sp 

Løn- og ansættelsesforhold
I henhold til gældende overenskomst og reglerne for Ny Løn. Fredericia Kommune indhenter børneattest på ansatte, der som led i ansættelsen har en direkte kontakt med børn under 15 år.

Der er tale om faste fuldtidsstillinger. 

Tiltrædelse 1. august 2015.

Send ansøgning online
Fredericia Kommune benytter et elektronisk rekrutteringssystem. Du opfordres til at sende din ansøgning, cv, eksamensbevis samt relevante bilag online. Læs mere om onlineansøgning via www.fredericia.dk

Skriv venligst øverst i din ansøgning, hvilken stilling du ønsker at søge.

Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 15/16 2015. 

Ansøgningsfrist 6. april 2015.

SEND ANSØGNING

Skriv venligst i ansøgningen, at stillingsannoncen blev set på skolejobs.dk