Søgeord
Region
Kommune
Stillinger
 

 

 

BREDAGERSKOLEN

INDSKOLINGSLEDER

Vil du være leder for vores engagerede personale i Bredagerskolens aldersintegrerede indskoling og SFO og en del af skolens nyetablerede ledelsesteam?

Om jobbet
Et job med fokus på læring og udvikling

Vi er en skole med omkring 700 børn, og 60 lærere og pædagoger. Bredagerskolens indskoling, "Asgård", huser 200 elever fra 0. - 2. årgang samt SFO I. Vi har stor erfaring med aldersintegreret undervisning, rullende skolestart og et ligeværdigt lærer-/pædagogsamarbejde gennem mange år.

Organisationsmæssigt er indskolingslederen en del af en firedelt ledelse, der desuden består af skoleleder, pædagogisk leder og administrativ leder.

Indskolingslederen bliver leder af både skoledelen og SFO I og II i en ny fusion, herunder også juniorklub og ungdomsklub.

Vi prioriterer ansøgere, der har ledelseserfaring og erfaring med samarbejde mellem lærere og pædagoger.

Tiltrædelse 1. april 2015.

Vi forventer af dig, at du

  • har øje for udvikling, kan motivere og skabe følgeskab gennem involvering af medarbejderne
  • kan lede en personalegruppe, der tæller både pædagoger og lærere
  • har Diplom i Ledelse eller er villig til at tage det
  • har administrativt og økonomisk flair
  • er psykisk robust og stortrives i en travl og meget foranderlig hverdag med mange forskellige krav og udfordringer.


Vi tilbyder dig

  • en velfungerende og attraktiv arbejdsplads med glade børn samt engagerede og ambitiøse medarbejdere og forældre
  • at være en del af et ledelsesteam, der har fokus på at ruste og udvikle os til de udfordringer, vi står midt i i forhold til implementering af folkeskolereform og de overordnede intentioner om samarbejde og arbejdstid
  • en stilling, hvor du på den ene side er selvstændig leder - med to afdelingsledere under dig - og hvor du på den anden side indgår i et tæt samarbejde med ledelsesteamet.


Ansættelsesvilkår

Løn- og ansættelsesvilkår efter overenskomst og principperne i Ny løn.

Om os
Bredagerskolen ligger i Jelling i Vejle Kommune - hvor historiske og musiske rødder er synlige - og hvor også UCL, som rummer lærer- og pædagoguddannelsen, er en del af lokalsamfundet. Skolen har UNESCO-status og vægter den internationale dimension, naturfag, det praktisk/musiske og sundhed/trivsel.

Flere oplysninger
Kontaktperson er skoleleder Bente Søndergaard, tlf. 21 34 15 23, beson@remove-this.vejle.dk.

Du kan læse mere om os på vores hjemmeside www.bredagerskolen.dk

Du kan læse om Vejle Kommunes arbejde med skoleudvikling på www.skolereformvejle.dk.

Ansøgningsfrist
Vi skal have din ansøgning senest lørdag 31. januar 2015.
Vi forventer at holde samtaler i uge 8 og 9.

Profilanalyse
Der indgår profilanalyse for ansøgere, der går videre til 2. samtale.

Børneattest
Vi indhenter børneattest.

Send din ansøgning
Vi foretrækker, at du søger stillingen online ved at bruge knappen "Send ansøgning". Husk at vedhæfte din ansøgning og CV samt andre relevante bilag.

Når du har sendt ansøgningen, modtager du en e-mail som kvittering.
Vær opmærksom på, at mailen kan være placeret i din mappe Uønsket post.

SEND ANSØGNING

Skriv venligst i din ansøgning, at stillingsannoncen blev set på skolejobs.dk

Vejle Kommune opfordrer alle til at søge stillingen uanset køn, alder, etnisk baggrund, handicap m.m.