Søgeord
Region
Kommune
Stillinger
 

Bakkeskolen søger:
Kildevangens Skole søger:
Sct. Jørgens Skole søger:

 

 

10. KLASSE UNGDOMSCENTER VEJLE

SPECIALUNDERVISNINGSLÆRER

10. klasse UngdomsCenter Vejle søger en lærer på fuld tid med erfaringer og kompetencer indenfor specialundervisning. Vi lægger vægt på relevant uddannelse indenfor specialundervisningsområdet.

Om jobbet
Vi skal bruge en lærer med linjefag i matematik gerne kombineret med engelsk eller dansk. Stillingen er primært knyttet til vores team omkring det særligt tilrettelagte tilbud i 10. klasse, 10+, hvor eleverne er visiterede fra kommunens øvrige specialundervisningstilbud. Elevgruppen består af ca. 25 elever fortrinsvis med generelle indlæringsvanskeligheder. Baggrunden for at placere specialundervisningen i 10. klasse på UngdomsCenter Vejle sammen med det almene 10. klassetilbud er ønsket om at inkludere og integrere de unge i skolens ungdomspædagogiske og ungdomskulturelle miljø.

Tiltrædelse 1. august 2015.

Vi forventer af dig
Som lærer i 10. klasse på UngdomsCenter Vejle skal du:

 • Være optaget af og velreflekteret omkring ungdom og uddannelse.
 • Være relationskompetent og mestre en anerkendende tilgang til de unge.
 • Være idérig, selvstændig og innovativ i arbejdet med at skabe et inspirerende lærings- og udviklingsmiljø for alle unge i 10. årgang.
 • Kunne indgå i et tæt teamsamarbejde omkring undervisningen og vejledningen af de unge.
 • Arbejde med mål og handleplaner for undervisningen og de enkelte unge.
 • Være med til at udvikle "den åbne skole", bl.a. gennem samarbejde og partnerskaber med eksterne samarbejdspartnere, andre uddannelsesinstitutioner og praktiksteder.
 • Have lyst til at være med i et professionelt læringsfællesskab på en spændende skole, der er under stadig udvikling.
 • Være IT kompetent til at lave en digitalt baseret undervisning.


Vi tilbyder dig

Vores ambition i hverdagen er at skabe en skole, der er rammen omkring et meningsfuldt ungdomsliv og et meningsfuldt lærerliv.

Ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår efter overenskomst og principperne i Ny løn.

Om os
I de sidste to skoleår har skolen været demonstrationsskole i Undervisningsministeriets projekt omkring udvikling af den digitale skole. Det delprojekt, som skolen deltager i handler om elevernes egenproduktion og elevinddragelse. Projektet er under ledelse af Aalborg Universitet, København.

Vi forventer en forlængelse af projektet i det kommende skoleår.

Vejle Kommune har siden skoleåret 98/99 haft et samlet 10. klassecenter på Vestbygården, hvor undervisningen i et ungdomspædagogisk miljø har som formål, at de unge

 • oplever faglig udvikling og fordybelse
 • bliver forberedte til og afklarede omkring valg af ungdomsuddannelse
 • oplever personlig udvikling og vækst


Fra 1. august 2006 har skolen været 10. klassecenter for hele den nye Vejle Kommune.
I skoleåret 2015/2016 vil vi være ca. 240 elever og 20 lærere fordelt på 4 storgrupper.

Flere oplysninger
Vil du vide mere så kontakt skoleleder Frank Jensen på tlf. 20 34 99 41eller viceskoleleder Jytte Jensen 20 34 99 38.

Læs mere på skolens hjemmeside: www.ungdomscentervejle.dk

Ansøgningsfrist
Vi skal have din ansøgning senest torsdag 4. juni 2015.
Vi forventer at holde ansættelsessamtaler tirsdag 9. juni 2015.

Send din ansøgning
Vi foretrækker, at du søger stillingen online ved at bruge knappen "Send ansøgning". Husk at vedhæfte din ansøgning og CV samt andre relevante bilag.

Når du har sendt ansøgningen, modtager du en e-mail som kvittering.
Vær opmærksom på, at mailen kan være placeret i din mappe Uønsket post.

SEND ANSØGNING

Skriv venligst i din ansøgning, at stillingsannoncen blev set på skolejobs.dk

Vejle Kommune opfordrer alle til at søge stillingen uanset køn, alder, etnisk baggrund, handicap m.m.