Søgeord
Region
Kommune
Stillinger
 

Voldumegnens Friskole søger:
Løsning Skole søger:
Poulstrup Friskole og Børnehus søger:

 

 

TØNDER GRUNDSKOLE

VICEFILIALLEDER

Vicefilialleder på Tønder Distriktsskole/Tønder Grundskole – med arbejdssted på Tønder Grundskole

Tønder Grundskole søger pr. 1. april 2015 en læreruddannet vicefilialleder med praktisk baggrund som underviser og gerne med ledelseserfaring. Vi lægger vægt på, at vicefiliallederen

 • har flair og interesse for det administrative og økonomiske område herunder bl.a. vikardækning, lærernes arbejdstid (TRIO) og evt. skemalægning
 • tør tage stilling, handle og tage ansvar
 • er dygtig til at kommunikere både mundtligt og skriftligt
 • kan være ledelsens repræsentant/teamleder i enten indskolingen eller på mellemtrinnet,
 • sikrer et højt informationsniveau og er med til at give filialen en synlig profil udadtil,
 • ser ledelse ud fra en anerkendende synsvinkel, hvor dialog, kvalitet, inspiration og skoleudvikling prioriteres højt
 • vil indgå i et synligt ledelsesteam både på filial- og distriktsniveau, hvor delegering af ansvar og opgaver ses som en styrke
 • prioriterer tiden og samarbejdet med personalet højt
 • oplever forældre som dynamiske medspillere i et ligeværdigt samarbejde
 • har et positivt livssyn og kan indgå i skolen hverdag med humor, varme og engagement


Du vil møde

 • 635 aktive elever fra 0.-6. årgang, fordelt i 29 klasser samt hold og specialklasser
 • 60 dygtige medarbejdere, hvor samarbejde, sparring og hjælpsomhed er en selvfølge
 • engagerede og interesserede forældre
 • en arbejdsplads, der kontinuerligt arbejder med det gode læringsmiljø, hvor der er tydelige krav og forventninger til medarbejdere, elever og forældre
 • et-plans-bygninger, opført i 1975 og med tilbygning fra 2010, helt nyt moderne læringscenter som sammen med store, grønne udendørsarealer plus boldbaner og naturskolehave som biotop danner dejlige og udviklende rammer for skolens virke


I vores skolefritidsordning er der pt. ca. 200 børn og 19 ansatte med selvstændig ledelse.

Løn og ansættelsesvilkår sker i henhold til gældende overenskomst og efter principperne i ny løn.

Nærmere oplysninger fås ved henvendelse til distriktsskoleleder Jan Peter Jensen på 74 92 98 50 eller filialleder på Grundskolen Helle B. Petersen på 74 72 35 15.

Vi aftaler gerne en rundvisning på skolen for interesserede ansøgere.

Du søger stillingen ved at sende ansøgning, CV og anden dokumentation elektronisk via linket herunder.

Ansøgningsfrist: 6. marts 2015 12:00

SEND ANSØGNING

Skriv venligst i din ansøgning, at du så annoncen hos Skolejobs.dk