Søgeord
Region
Kommune
Stillinger
 

Usserød Skole søger:
Usserød Skole søger:
Højer Efterskole søger:

 

 

DRAGØR SKOLE

SKARP ADMINISTRATIV LEDER TIL DRAGØR SKOLE

Du får økonomiansvar og skal stå for personaleadministration og lønsumsstyring, så skolelederen får tid og rum til den strategiske ledelsesopgave.

Ansvar
Du er administrativ leder i lederteamet, der består af skolelederen, to SFO-ledere og fire pædagogiske ledere samt to didaktiske ledere. Lederteamet har ansvaret for den daglige ledelse tæt på kerneopgaven med at eleverne skaber fællesskaber, lærer optimalt og at skolen mestrer fornyelse. Du vil have personaleansvar for sekretærer og teknisk service områderne.

Opgaven
Som administrativ leder har du det økonomiske ansvar for driftsbudgettet og skal stå for personaleadministration og lønsumsstyringen. Dine relationelle kompetencer skal være gode, da der vil være megen kontakt til lærere og pædagoger samt samarbejdspartnere og leverandører. Skolen anvender TRIO-Tabulex og Skoleintra samt KMD-elev. Vores økonomisystem er OPUS og vi forventer at TRIO-Flex bliver implementeret inden længe. Erfaring med skemalægning og indberetninger vil være en fordel.

Personlig profil
Din baggrund har givet dig erfaring og viden om den administrative del af ledelsesjobbet og du kan via ledelsesteamet på matriklerne, sikre en effektiv drift i forhold til de tildelte ressourcer. Du kan igangsætte nye aktiviteter uden at miste fokus på de igangværende opgaver og er god til at prioritere tid og indsats.

Du kan skabe værdi og resultater i kraft af:

  • Handlekraft og naturlig autoritet
  • Empatisk og hensigtsmæssig i dit samspil med omgivelserne
  • Initiativ og at du kan se muligheder inden for de givne rammer og vilkår
  • En central rolle i skoleårets planlægning med fokus på fremdrift og udvikling


Kvalifikationer – faglig profil

  • Du har erfaring med økonomisk og administrativ ledelse
  • Du har ledererfaring og en relevant uddannelsesmæssig baggrund
  • Du har overblik, evner at tænke langsigtet, har erfaring med procesplanlægning og administrativt tæft
  • Du har erfaring med økonomiopfølgning og kan udarbejde styringsredskaber fx i Excel eller lign.
  • Du kan administrere budgetter samt opfølgning herpå i samarbejde med kommunens skole- og økonomiafdelinger


Dragør Skole
Skolen ligger på to matrikler, Nord og Syd, med henholdsvis 696 og 470 elever. Lærere og pædagoger er organiseret i årgangsteam, som ledelsesteamet hvert år sammensætter. Det giver overblik over børnenes forløb og mulighed for at sikre den nødvendige kontinuitet med den rette faglighed.

Dragør Kommune
Dragør Kommune har ca. 14.000 indbyggere, ca. 1.200 ansatte og et årligt nettodriftsbudget på ca. 750 mio. kr. Dragør Kommune er efter kommunalreformen fortsat en selvstændig kommune og derfor en kommune med en høj grad af nærhed.
Dragør er beliggende med store naturmæssige og kulturhistoriske værdier kun 14 km fra Rådhuspladsen. Dragør er en udpræget bosætningskommune med mange ressourcestærke borgere og høje forventninger til kommunens service. Der er generelt en god sundhedsprofil og skoler med resultater i top 10 i national sammenhæng.

Yderligere information
Dragør Kommune samarbejder med konsulentvirksomheden CareMatch om denne ansættelse. Er der yderligere spørgsmål, er du velkommen til at kontakte chefkonsulent Stefan Førster-Christensen på telefon 30 950 957 eller sfc@remove-this.carematch.dk.

I forbindelse med rekrutteringsforløbet vil vi anvende personlighedstest med tilbagemelding. Har du spørgsmål til eller lyst til at besøge skolen kan du kontakte pædagogisk leder Anni Scheye på tlf. 3289 0402 eller skolechef Karina Møller på tlf. 5156 4598 / mail karinamo@remove-this.dragoer.dk.

Mere information på Dragør kommunes hjemmeside.

Løn- og ansættelsesvilkår
Løn og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst efter principper om lokal løndannelse for ledere. Lønnen fastsættes efter forhandling med den forhandlingsberettigede organisation. 

Tiltrædelse: 1. januar 2016

Ansøgningsfrist: 1. november 2015

Send din ansøgning med oplysninger om uddannelse og tidligere beskæftigelse via kommunens rekrutteringssystem på http://www.dragoer.dk/page3779.aspx 

Tidsplan                                     
Første samtalerunde – 9. november 2015.
Anden samtalerunde – 16. november 2015.

Skriv venligst i din ansøgning, at stillingsannoncen blev set på skolejobs.dk

Dragør er et traditionsrigt og velbevaret bysamfund. Ca. 14.000 borgere og masser af turister nyder godt af vores enestående havnemiljø og naturområder langs kysten. I Dragør Kommune er det vores daglige mål at sikre borgerne den bedste service.