Søgeord
Region
Kommune
Stillinger
 

Skole og dagtilbud Distrikt Øst søger:
Furesø ADHD- og Autismecenter søger:
Christianshavns Skole søger:

 

 

DRAGØR SKOLE

PÆDAGOGISK AFDELINGSLEDER TIL UDSKOLINGEN PÅ DRAGØR SKOLE

Kernen i jobbet er spændende pædagogiske og faglige ledelsesopgaver, personaleledelse og dit medansvar for at realisere Dragør Skoles mål for eleverne.


Pædagogisk samarbejde og en god overgang

Opgaven er at sikre sammenhængskraft blandt medarbejderne, videndeling og optimering af samarbejdet. Du får ansvar for den pædagogiske udvikling af praksis på trinnet med bl.a. observation af undervisningen og de læringsmålsstyrede processer i klassen. Du har bl.a. ansvar for sparring på praksis, pædagogisk fokus og ressourcefordeling.

Skolens fortsatte omstillingsproces af udmøntningen af folkeskolereformen, skal sikre at Dragør skole fortsat er blandt landets bedste skoler. Det kræver motiverede og engagerede ledere til at præge udviklingen.

En til 7. – 10. årgang

Stillingen er som afdelingsleder for udskolingen. Du vil referere direkte til skolelederen og har personaleansvar for medarbejderne i afdelingen og er en naturlig del af skolens lederteam. Stillingen er som udgangspunkt i udskolingen på Dragør skole afdeling Syd.

Personlig profil

Vi søger en dygtig og professionel afdelingsleder, der formår at bevare overblikket og kan se muligheder. Du skal nemlig have fokus på både målet og vejen dertil. Du skal være aktivt opsøgende og kunne skabe nye relationer, bl.a. fordi dialog med børn, medarbejdere og forældre er central.

Du kan skabe værdi i kraft af:

  • At have ledelseserfaring, samt evnen og viljen til at indgå i et konstruktivt og dynamisk ledelsesteam
  • At du er god til at lede mennesker og kan træffe kvalificerede beslutninger ud fra retning og mål
  • At du er åben for nye ideer og kan fokusere på alternativer
  • At du kan sætte mål på tværs af kulturer og faggrupper
  • At du kan oversætte omverdenens krav og forventninger og integrere dem i dagligdagen


Kvalifikationer - faglig profil

  • Har relevant uddannelsesmæssig baggrund og erfaring, gerne læreruddannet - og med undervisningserfaring
  • Ledererfaring, gerne med ledelse af flere faggrupper
  • Lederuddannet, gerne på diplomlederniveau eller tilsvarende


Dragør skole
Skolen ligger på to matrikler, Nord og Syd, med henholdsvis 696 og 470 elever. Lærere og pædagoger er organiseret i årgangsteam, som ledelsesteamet hvert år sammensætter. Det giver overblik over børnenes forløb og mulighed for at sikre den nødvendige kontinuitet med den rette faglighed.

Dragør er en udpræget bosætningskommune med mange ressourcestærke borgere og høje forventninger til kommunens service. Der er generelt en god sundhedsprofil og skoler med resultater i top 10 i national sammenhæng.

Yderligere information

Har du spørgsmål til eller lyst til at besøge skolen kan du kontakte konstitueret skoleleder Asger Villemoes Nielsen på 51 57 77 74 eller skolechef Karina Møller træffes på 51 56 45 98 eller karinamo@remove-this.dragoer.dk.

Ansøgning med relevante bilag sendes online og du bedes benytte kommunens elektroniske rekrutteringssystem, som kan tilgås fra http://www.dragoer.dk/page3779.aspx

Mere information om skolereform, politikker og det foreløbige arbejde på Dragør kommunes hjemmeside http://www.dragoer.dk/page5734.aspx

Løn- og ansættelsesvilkår

Løn og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst efter principper om lokal løndannelse for ledere. Lønnen fastsættes efter forhandling med den forhandlingsberettigede organisation.

Ansøgningsfrist 31. oktober 2016


Tidsplan:
 Første samtalerunde – uge 45. Anden samtalerunde med case– uge 46

Tiltrædelse:
 1. januar 2017

SEND ANSØGNING

Skriv venligst i din ansøgning, at stillingsannoncen blev set på skolejobs.dk

Dragør er et traditionsrigt og velbevaret bysamfund. Ca. 14.000 borgere og masser af turister nyder godt af vores enestående havnemiljø og naturområder langs kysten. I Dragør Kommune er det vores daglige mål at sikre borgerne den bedste service.