Oversigt

Efterskolen Smededal søger administrativ medarbejder

Da vores dygtige administrative medarbejder gennem mange år har valgt at gå på pension, søger vi en ny administrativ medarbejder på 30-37 timer ugentligt til vores populære efterskole.

Smededal blev etableret i 1969 og har siden været i en god og stabil udvikling. Skolen er en almen efterskole, hvor værdierne åbenhed, fællesskab, kreativitet og ansvarlighed lever! Der går 90-95 elever på skolen, og det er et antal, vi forventer at fastholde. Vi har en skøn beliggenhed i åben natur i udkanten af stationsbyen Mørkøv på Vestsjælland.

I alt er der 25 engagerede medarbejdere på skolen. Udover en administrativ medarbejder består personalet af kvalificerede faglærere, pedeller, køkkenfolk og et inklusionsteam på 2 personer, der hjælper til, når elever har særlige behov.

Bestyrelsen giver forstanderen og medarbejderne frie rammer og støtte qua en tæt tilknytning til Smededal. Bestyrelsen er alders- og baggrundsmæssigt meget bredt sammensat.

Vi søger:

 • En administrativ skarp medarbejder, der har uddannelse indenfor økonomi eller administration
 • En person med god IT-forståelse herunder erfaring i brug af bogførings- og administrative IT-systemer som kan medvirke til at skabe en effektiv digitalt baseret administration
 • Et menneske med gode samarbejdsevner på tværs af faggrupper, der er god til at gå i dialog med kollegaer, elever og forældre
 • En engageret og målrettet medarbejder, der besidder analytiske evner, er systematisk og har overblik
 • En person med gode formuleringsevner såvel mundtligt som skriftligt, der giver hurtig og klar tilbagemelding på mails og telefonopkald
 • Et menneske, der er hjælpsomt og imødekommende og skaber tryghed og tillid, både internt og eksternt.

Som administrativ medarbejder skal du have blik for at skolen altid lever op til de krav, der stilles til driften gennem skolens vedtægter, bekendtgørelser og lovgivning. Relevant viden og erfaring fra efterskoleverdenen eller de frie skoler er en fordel, men vigtigst er dine kvalifikationer og kompetencer samt evnen til at lære og anvende nyt.

Den administrative medarbejder planlægger og prioriterer sine opgaver i samarbejde med skolens ledelse der består af forstanderen og viceforstander..

Den administrative medarbejder er ansvarlig for skolens administrative drift herunder bl.a.

 • Betalinger og bogføring
 • Medvirke til udarbejdelse af løbende økonomirapportering til ledelse og bestyrelse
 • Koordinere og samarbejde med skolens revisor og ledelse om rebnskab og årsrapport
 • Være tovholder på skolens overholdelse af GDPR-krav på det administrative område
 • Telefonpasning kl. 9-14
 • Almindelig administration (post, bestilling af materialer, videresendelse af mails osv.)
 • Administration og udbetaling af løn m.m.
 • Administration af elevoptag, elevregistrering og kontakten til relevante myndigheder.

Arbejdstiden ligger mandag til fredag med enkelte arbejdsdage i weekender (fx første og sidste skoledag). Ferier følger skolens.

Som administrativ medarbejder refererer du til forstanderen.

Ansættelsesgraden er 30-37 timer om ugen.

Løn- og ansættelsesvilkår fastsættes efter aftale, kvalifikationer, uddannelsesbaggrund og erfaring.

Har du spørgsmål til stillingen eller ønsker at besøge skolen, er du velkommen til at kontakte forstander Jesper Kongsgaard på tlf. 29 13 54 45 eller på [email protected] eller vores eksterne rekrutteringskonsulent Peter Bøndergaard fra COMITA på tlf. 26 73 08 80 eller på [email protected]

Tiltrædelse den 1. juni 2023.

Ansættelsessted: Efterskolen Smededal, Nykøbingvej 15B, 4440 Mørkøv.

Læs mere om skolen på www.smededal.dk

Ansøgning med relevante bilag sendes i en samlet pdf-fil til [email protected] senest den 10. april 2023. Den 12. april indkalder vi kandidater til samtaler og 1. samtale forventes gennemført den 12/13. april og 2. samtale forventes gennemført den 24. april.