Oversigt

Lærere til Grønhøjskolens specialklasser

Vi søger to lærere til vores klasser for børn med behov for specialpædagogisk bistand.

Grønhøjskolen er en folkeskole med en specialklasserække, som har til huse på skolen i Øster Tørslev og ved rideskolen i Tørring. Rideskolen ligger 3 km fra skolen. Vi mangler både en lærer til vores indskoling/mellemtrin i Tørring og en lærer til vores udskoling, der har til huse på Grønhøjskolen.
Ønsker til dine faglige kompetencer:

Til begge stillinger, der er på fuld tid, søges lærere med et bredt fagligt grundlag, hvor praksisfaglighed er en afgørende faktor i undervisningen. Du skal kunne se dig selv i en pædagogik, der bygger på en “low arousal” tilgang, og du skal øve dig sammen med os i et fokus på barnets behov. Det betyder helt lavpraktisk, at du skal være en rolig, struktureret person, der kan rumme de mange forskellige børn, vi har i vores specialklasser.

Sammen med dedikerede kolleger vil du være medskaber af et inkluderende læringsmiljø, hvor fælles engagement og støtte er nøgleelementer.

Vores specialklasser har en lang historie med at benytte dyreassisterede pædagogiske aktiviteter, særlig i arbejdet med heste og ridning. Det er dog ikke noget vores lærere er konkret involverede i, da det er rideskolen, der står for alt, der har med heste at gøre.

Vi forventer, at du er …

 • robust og dygtig
 • en ”tydelig” voksen.
 • god til at håndtere forskellige pædagogiske problemstillinger og kan arbejde efter principperne i low arousal
 • god til at skabe tillid og kontakt til børn og voksne
 • god til at indgå i både interne og eksterne professionelle samarbejdsrelationer

Du skal vælge os, fordi vi …

 • arbejder professionelt med udvikling af en rigtig god specialklasserække
 • er imødekommende, fleksible og arbejdsomme.
 • tager fat om udfordringer og er løsningsfokuserede
 • vil, at Grønhøjskolen i endnu højere grad skal være et trygt sted at være og et godt sted at lære.
 • vil, at børnene trives og udvikler sig.
 • gerne vil være en god arbejdsplads – også for dig.

Du er meget velkommen til at kontakte afdelingsleder Rune Høst telefon 60 46 59 82 eller skoleleder Mette Gudum telefon 27 53 51 87 for nærmere oplysninger.

Vi holder “åbenthus” for interesserede ansøgere mandag den 27. maj kl. 16.30 – 17.30 og igen tirsdag den 4. juni kl. 14.00 – 15.00.

Tilmeld dig hos afdelingsleder Rune Høst telefon 60 46 59 82.

Pga. sommerferien er der en ret kort frist, men vi håber, at den helt rigtige dukker op.

Er det dig?

Ansøgningfrist den 13. juni og samtaler mandag den 17. og 18. juni.