Aftalevilkår ved bestilling af abonnement

 • Ved bestilling af abonnement køber skolen retten til ubegrænset annoncering på skolejobs.dk.
 • Aftalen omfatter alle skolens stillinger.
 • Skolejobs.dk er ansvarlig for, at enhver eksponering sker i overensstemmelse med dansk lov.
 • Annoncetekster udarbejdes af skolen og sendes pr. mail til skolejobs.dk
 • Stillingsannoncerne oprettes på skolejobs.dk af skolejobs.dk
 • Stillingsannoncerne opsættes i jobskabelonen af skolejobs.dk
 • Annoncer fremsendt i pdf-format oprettes som pdf-fil på Skolejobs.dk.
 • Stillingsopslagene formidles på skolejobs.dk frem til ansøgningsfristens udløb
 • Bestillinger modtaget på alle hverdage bekræftes indenfor 24 timer af skolejobs.dk.
 • Bestillinger modtaget i weekender eller i skoleferierne bekræftes indenfor 48 timer.
 • Stillinger modtaget på hverdage oprettes indenfor 24 timer efter teksten er modtaget. (Som regel samme dag)
 • Stillinger modtaget på helligdage og i skoleferier oprettes indenfor 48 timer efter teksten er modtaget.
 • Stillinger kan sendes til [email protected] umiddelbart efter bestillingen er fortaget.
 • Fakturering sker indenfor 10 dage efter bestillingen.
 • Fakturaer sendes elektronisk via EAN nr. eller pr. mail.