Oversigt

Bagsværd Friskole søger Kreative og ambitiøse lærere:
Matematik- og naturfagslærer overbygning/indskoling

Er du en lærer med et blik for det nære, kreative undervisningsmiljø, og har du høje forventninger til alle elevers læring og trivsel?
Kan du undervise motiverende og engageret i dine linjefag?
Er du stærk i klasseledelse, og er du en velfunderet didaktiker, der tør lægge ekspertrollen til side og indgå i omlagte uger, hvor fokus er baseret på kreativitet, fordybelse, samt trivsels- og fællesskabende aktiviteter.
På Bagsværd Friskole arbejder vi med motiverende og kreative/musiske læringsfællesskaber med fokus på alle elevers deltagelse?

Vi søger:

 • Matematiklærer til overbygningen/ indskoling med linjefag i fysik/kemi, biologi og geografi snarest muligt

Det gælder for alle ovenstående stillinger, at du har interesse for varetagelse af klasselærerfunktion som en stærk sparringspartner, der med dine kolleger aktivt støtter op om trivsel og klassefællesskabet.

Bagsværd Friskole er en lille uafhængig skole som er fri af politiske og religiøse tilhørsforhold. Vi arbejder målrettet med at skabe en skole med rum for kreativitet og praktisk musiske fag, hvilket derfor også har en central placering i den samlede undervisningsramme. Vi tror på at æstetik, oplevelser og sansning er centrale elementer i et hvert menneskes læringsprocesser og sætter derfor tværfaglighed, praktisk musiske fag, innovation og kreativitet højt. Desuden vægter vi trivsel og positive læringsfællesskaber med trivselstimer sat på skoleskemaet i indskoling og mellemtrin.

Du må gerne have en klar holdning til pædagogik, og vi glæder os til dit input i pædagogiske drøftelser, hvor vi sammen finder vejen til gavn for elevernes læring.

Stillingen er som udgangspunkt en fuldtidsstilling

VI ØNSKER, AT DU KAN

 • sætte din faglige viden om dit fag og læring i spil gennem sparring og eventuelt to-lærertimer
 • facilitere samarbejde og drive kreative processer
 • motivere og engagere eleverne og understøtte gode fællesskaber med trivselsfremmende aktiviteter
 • arbejde med kreativitet både praktisk og teoretisk
 • skabe udviklende og positive læringsfællesskaber med deltagelsesmuligheder for alle børn
 • skabe virkelyst og god trivsel gennem tydelig klasseledelse
 • udstråle empati og glæde ved samværet med skolens elever
 • arbejde anerkendende og inkluderende med både børn og forældre
 • Kommunikere tydeligt og proaktivt til og med forældre
 • arbejde engageret i teams på flere niveauer
 • sætte dine meninger i spil i den fælles udvikling af skolen

VI TILBYDER

 • et spændende og kreativt undervisningsmiljø med udviklingsmuligheder
 • en skole, der vægter trivsel og faglighed lige højt
 • en skole med et ligeværdigt og fordomsfrit undervisningsmiljø med eleverne i øjenhøjde
 • en aktiv rolle i udviklingen af skolens udvikling og pædagogik
 • engageret og dygtige kolleger med sans for kreative arbejdsprocesser som musical, MGP, BF uger osv.
 • personligt og kollektivt handle- og råderum
 • en skole, der vægter kollegialt samvær
 • elever, der kan lide deres skole
 • en skole, der har en positiv og aktiv forældregruppe og en skolebestyrelse med positivt engagement og opbakning

Bagsværd Friskole ligger i skønne omgivelser tæt ved skov og tæt på S-toget.

Vi har knap 210 elever fordelt fra 0-9. klasse.

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til:

 • Skoleleder: Birgitte Hahn på telefon: 20731677

Ansøgning sendes til [email protected]

Ansøgningsfrist er d. 1. august 2024 – ansættelsessamtaler vil blive afholdt løbende

 

Bagsværd Friskole – Skovalleen 6 – 2880 Bagsværd