Oversigt

Dygtig pædagog på 32 timer til SFO Munken/Ingstrup

Vi søger en pædagog pr. 1.8 på 32 timer til SFO Munken/Ingstrup. Du vil blive tilknyttet en af vores fantastiske klasser som primær pædagog og arbejdet vil foregå både på skolen og i SFO’en i tidsrummet 6.30-17.00. Man vil som primær pædagog i 1 klasse have 10 timer i skolen, fordelt på primærtimer i klassen, og andre pædagogiske opgaver fordelt efter ønske og kompetencer. Vi prioriterer personalets udvikling højt og sammen skaber vi gode rammer for kompetenceudvikling, vidensdeling og team-ånd.

SFO Pilegårdsskolen er fordelt på fem SFO-matrikler med 4 daglige ledere og en Områdeleder. De 5 matrikler er tilknyttet Pilgårdsskolen, som pt har 1154 elever. Stillingen besættes til SFO Munken på Munkebjergvej 123.

SFO Munken/Ingstrup har i øjeblikket 194 fantastiske børn. Munken/Ingstrup personale er fordelt på 2 faggrupper, hvor pædagoger og pædagogiske assistenter arbejder sammen om at skabe gode rammer for børnene.

Vi har en SFO med masser af varme og humor. Vi har et højt fagligt niveau med en stor arbejdsglæde, hvor der er plads til videreuddannelse og kompetence løft efter ønske.

Vi ønsker positive kollegaer, der brænder for det udviklende arbejde, er mødestabile, tydelige og arbejder anerkendende både over for børn, forældre og kollegaer.

Vi forventer, at du er:

 • Uddannet pædagog.
 • Er nærværende og omsorgsfuld.
 • Omstillingsparat i en travl hverdag.
 • Er struktureret og målorienteret.
 • Har evnen til at se muligheder frem for begrænsninger.
 • Er ressource orienteret i din tilgang til børnene.
 • Er loyal, fleksibel, mødestabil og samarbejdsvillig.
 • Ser skolesamarbejdet som en force.

Vi kan tilbyde dig:

 • Nogle fantastiske kollegaer, hvor der både er plads til humør og høj faglighed.
 • En spændende og varieret hverdag.
 • At du får dine kompetencer sat i spil.
 • Videreuddannelse og kompetence løft efter ønsker
 • Ressourcestærke og engagerede forældre, der stiller krav til vores faglighed.
 • En arbejdsplads i udvikling hvor der arbejdes på tværs af faggrænser.

Løn- og ansættelsesvilkår

Ansættelsen sker i henhold til gældende overenskomst med BUPL efter forhandling.

Kommunens ansættelsespolitik indebærer, at der ved ansættelse indhentes referencer fra tidligere og nuværende arbejdssteder. Har du været ansat i Tårnby Kommune, vil der altid blive taget reference herfra. Der skal desuden ved ansættelse forevises straffeattest og indhentes børneattest. Ansættelsen vil være betinget af, at disse er tilfredsstillende.

Tårnby Kommune tilbyder en række personalegoder. Disse kan ses her.

Yderligere oplysninger

Ønsker du yderligere oplysninger om stillingen, er du velkommen til at rette henvendelse til Benjamin Bønnet på telefon 23997259

Vi forventer at afholde ansættelsessamtaler løbende. Når rette kandidat er fundet, fjernes stillingsopslaget fra Tårnby Kommunes hjemmeside.

Ansøgning

Ansøgning med dokumentation for uddannelse, oplysning om eventuel tidligere beskæftigelse, eventuel arbejdstilladelse og bilag sendes via nedenstående link. Vær opmærksom på, at Tårnby Kommune benytter et elektronisk rekrutteringssystem. Du bedes derfor så vidt muligt søge stillingen via nedenstående link. Såfremt du søger stillingen pr. brev, skal dette indeholde de samme oplysninger, som kræves af det elektroniske rekrutteringssystem.

Behandling af persondata

Tårnby Kommune er dataansvarlig for de personoplysninger, som du registrerer og sender til kommunen via rekrutterings

Såfremt du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte

Benjamin Bønnet
Tlf.: 23997259

Gitte Puggaard
Tlf.: +45 40491345

Ansøgningsfrist:
15. juni 2024